اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اخبار نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

روابط عمومی
جدید

معین های اقتصادی؛ شاکله اصلی شکل‌گیری نهاد مردمی هستند

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد: معین های اقتصادی؛ شاکله اصلی شکل‌گیری نهاد مردمی هستند دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتص

روابط عمومی
جدید

انتظار از معین های اقتصادی، تقویت معیشت مردم است

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی: انتظار از معین های اقتصادی، تقویت معیشت مردم است دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومت

روابط عمومی
جدید

نخبگان اقتصادی، کارآفرینان و مجموعه های موفق، توسعه متوازن منطقه ای را محقق خواهند کرد

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی: نخبگان اقتصادی، کارآفرینان و مجموعه های موفق، توسعه متوازن منطقه ای را محقق خواهند کرد دبی

روابط عمومی
جدید

رسالت معین های اقتصادی؛ بسترسازی برای استفاده بهینه از منابع در استان است

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی: رسالت معین های اقتصادی؛ بسترسازی برای استفاده بهینه از منابع در استان است دبیر نهاد مردمی

روابط عمومی

مدل مثلث اقتصادی فرصتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی و شهری

در نشست نهاد مردمی اقتصادی مقاومتی خراسان رضوی با معین های مناطق ۳ و ۴ استان تاکید شد مدل مثلث اقتصادی فرصتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی

روابط عمومی
جدید مهم

استفاده از ظرفیت تمامی ارکان حاکمیتی برای عبور از موانع کسب و کار

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت تمامی ارکان حاکمیتی برای عبور از موانع کسب و کار دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

روابط عمومی
جدید مهم

نگاه ویژه به اتاق بازرگانی در راه اندازی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی از رویکردها و ماموریت های این ساختار می گوید: نگاه ویژه به اتاق بازرگانی در راه اندازی نهاد مردمی اقتصاد

روابط عمومی
جدید مهم

نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی افتتاح شد

نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی افتتاح شد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در اجرای الگوی مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی خراسان رضوی شنبه شب با حضور مسئول

روابط عمومی
جدید مهم

استاندار خراسان رضوی: نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی از فردا آغاز به کار می کند

استاندار خراسان رضوی گفت: نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان فردا افتتاح می شود و فعالیت خود را با مشارکت شرکت های توسعه گرا و همه ارکان حاکمیت آغاز می

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد