اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اخبار کمیسیون صنعت

روابط عمومی
جدید مهم

در نشست مشترک کمیسیون های صنعت و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی مطرح شد: راهکارهایی برای عبور از بحران ارزی با نگاهی به آینده اقتصاد کشور

در نشست مشترک کمیسیون های صنعت و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی مطرح شد: راهکارهایی برای عبور از بحران ارزی با نگاهی به آینده اقتصاد کشور به همت کمیسیون‌های تخصصی صنعت و بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی سمیناری

در کمیسیون صنعت اتاق مشهد مطرح شد: یک سوم نقدینگی و سرمایه استان، قفل شده است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از ضعیف بودن روحیه مطالبه‌گری در میان فعالان بخش صنعت، گفت: پایان گرفتن رکود موجود، به ویژه در بخش‌های تولید و صنعت، نیازمند افزایش تعاملات و ارتقای سطح مطالبه‌گری فعالان این بخش است و یک گام اساسی در این راستا باید مذاکره با

گروه دوگان

رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد عنوان کرد: صنعت بازیافت یک فرصت عظیم سرمایه‌گذاری است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: صنعت بازیافت یک فرصت عظیم سرمایه‌گذاری بوده، که باید موردتوجه جدی قرار گیرد.به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد: هفتمین جلسه کمیسیون صنعت با دستور کار ارائه بررسی پسماندهای صنایع در سطح شهر مشهد با رویکرد پتانسیل‌یابی فرصت‌های موجود و ا

1

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد