اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اخبار کمیسیون کشاورزی و آب

روابط عمومی
جدید مهم

ضرورت تدوین طرح جامع کشمش با هدف شناسایی و توسعه ظرفیت‌های صادراتی این محصول

در نشست تخصصی کشمش(تولید فراوری بسته بندی و تجارت) در اتاق مشهد تاکید شد: ضرورت تدوین طرح جامع کشمش با هدف شناسایی و توسعه ظرفیت‌های صادراتی این

روابط عمومی
جدید مهم

استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران: وزارت نیرو برنامه ای برای صرفه جویی و کاهش تقاضای آب ندارد

استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران: وزارت نیرو برنامه ای برای صرفه جویی و کاهش تقاضای آب ندارد استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران گفت: قیمت گذاری آب در ک

روابط عمومی
جدید مهم

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی: کاهش اعتماد عمومی ضربه بزرگی به وضعیت آبی زده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی: کاهش اعتماد عمومی ضربه بزرگی به وضعیت آبی زده است مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی گفت: کاهش اعتماد ع

روابط عمومی
جدید مهم

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی: بحران آب در کشور ناشی از کوتاهی در بخش مدیریت است

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی: بحران آب در کشور ناشی از کوتاهی در بخش مدیریت است معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: مدیریت آب کشور در

روابط عمومی
جدید مهم

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس: با تفکری که بحران را خلق کرده، نمی توان توسعه را رقم زد

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی: با تفکری که بحران را خلق کرده، نمی توان توسعه را رقم زد رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و مناب

روابط عمومی
جدید مهم

رئیس اتاق ایران: سیستم قاعده گذاری کشورمان به مشکل دچار است

رئیس اتاق ایران: سیستم قاعده گذاری کشورمان به مشکل دچار است رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ما در سیستم قاعده گذاری کشور

روابط عمومی
جدید مهم

عضو هیات ‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد: برای نجات آب نیازمند حرکتی جهادی هستیم

عضو هیات ‌علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد: برای نجات آب نیازمند حرکتی جهادی هستیم عضو هیات ‌علمی گروه علوم و مهندسی آب

روابط عمومی
جدید مهم

دبیر اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران: 30درصد کسری آب در آبخوان های کشور مربوط به استان های شرقی است

دبیر اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران: 30درصد کسری آب در آبخوان های کشور مربوط به استان های شرقی است دبی

روابط عمومی
جدید مهم

سرپرست مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران: فقدان راهبرد جامع مهم‌ترین چالش در مسیر حل بحران آب در ایران است

سرپرست مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران: فقدان راهبرد جامع مهم‌ترین چالش در مسیر حل بحران آب در ایران است سرپرست مرکز مطالعات

روابط عمومی
جدید مهم

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد: اتاق بازرگانی در حوزه عملیاتی مدیریت آب، پیشرو و اثرگذار بوده است

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد: اتاق بازرگانی در حوزه عملیاتی مدیریت آب، پیشرو و اثرگذار بوده است رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد گفت:

1 2 3 4

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد