اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

جمعه ، 29 دي 1396

اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی

اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی

روابط عمومی

در کمیسیون سرمایه¬گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد : ضرورت هدفمندسازی دارایی‌های مادی ومعنوی برای رسیدن به سرمایه¬گذاری پایدار

در کمیسیون سرمایه ­گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد : ضرورت هدفمندسازی دارایی‌های مادی ومعنوی برای رسیدن به سرمایه&s

بیشتر

اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی

گروه دوگان

در کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی پیشنهاد شد: مطالعه و بررسی آمار زائران و تاثیر آن بر اقتصاد مشهد

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: مطالعه و بررسی آمار زائرین در مشهد و تاثیر آن بر اقتصاد شهر توسط اتاق

بیشتر