اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول

روابط عمومی

سیاستگذاری ها در ایران، از یک ضعف جدی در رویکردهای علمی و پژوهشی رنج می برد

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی: سیاستگذاری ها در ایران، از یک ضعف جدی در رویکردهای علمی و پژوهشی رنج می برد رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت:قاطبه روندها و رویه های سیاستگذاری در ایران، از یک ضعف جدی در رویکردهای علمی و پژوهشی رنج

روابط عمومی

ضرورت جذب سرمایه گذار داخلی، با هدف پیشبرد فعالیت های مولد و بهره جویی از ظرفیت‌های درونی

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: ضرورت جذب سرمایه گذار داخلی، با هدف پیشبرد فعالیت های مولد و بهره جویی از ظرفیت‌های درونی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد در دوره نهم بر دست

روابط عمومی
جدید مهم

ضرورت هدفمند کردن، مدل سازی و مزیت سنجی سرمایه گذاری در خراسان رضوی

در سی و دومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد تاکید شد: ضرورت هدفمند کردن، مدل سازی و مزیت سنجی سرمایه گذاری در خراسان رضوی سی و دومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد با محوریت «مشوق های سرمایه گذاری برای صنایع کوچک و متوسط؛ بایدها و نبایدها» برگزار شد

روابط عمومی
جدید مهم

اصلاحیه آیین نامه تبصره ماده ۱۶ قانون بودجه تیر خلاص به تخلفات بانکی است

در سی امین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی اتاق خراسان رضوی عنوان شد: اصلاحیه آیین نامه تبصره ماده ۱۶ قانون بودجه تیر خلاص به تخلفات بانکی است کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین مالی خراسان رضوی در حالی این هفته برگزار شد که در خصوص مقدمات شمول اصلاحیه تبصره ماده ۱۶ بند «و» قانون ب

روابط عمومی
جدید مهم

در بیست و نهمین جلسه کمیسیون سرمایه‌ گذاری و تامین مالی اتاق مشهد بررسی شد: نگاهی به چشم‌انداز هزینه‌‌های مالی در بزنگاه تحریم‌ها و چالش‌‌های اقتصادی ایران

در بیست و نهمین جلسه کمیسیون سرمایه‌ گذاری و تامین مالی اتاق مشهد بررسی شد: نگاهی به چشم‌انداز هزینه‌‌های مالی در بزنگاه تحریم‌ها و چالش‌‌های اقتصادی ایران بیست و نهمین جلسه کمیسیون سرمایه ‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراس

روابط عمومی
مهم

در نشست مشترک کمیسیون های صنعت و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی مطرح شد: راهکارهایی برای عبور از بحران ارزی با نگاهی به آینده اقتصاد کشور

در نشست مشترک کمیسیون های صنعت و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی مطرح شد: راهکارهایی برای عبور از بحران ارزی با نگاهی به آینده اقتصاد کشور به همت کمیسیون‌های تخصصی صنعت و بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی سمیناری

روابط عمومی
جدید مهم

در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد مسیر شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان و فراز و فرودهای تحقق آن

در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد مسیر شناسایی اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان و فراز و فرودهای تحقق آن شناسایی اولویت های سرمایه گذاری در خراسان رضوی؛ ضرورت ها، روش ها، الزامات و مشکلات اجرایی، محور بحث در تازه ترین جلسه کمیسیون سرمایه گذ

روابط عمومی
جدید مهم

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی: دور زدن تحریم ها دیگر کار ساده‌ای نیست

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی: دور زدن تحریم ها دیگر کار ساده‌ای نیست رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است: شاید راه های پیشین یعنی آنچه در تحریم های گذشته برای انتقال پول تجربه کردیم، دیگر جواب ندهد زیرا آن مسیرها ش

روابط عمومی
جدید مهم

در نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید شد: ضرورت ارتقای سهم صنعت از منابع بانکی استان

در نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید شد: ضرورت ارتقای سهم صنعت از منابع بانکی استان تازه ترین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به طرح موضوعات بانکی و پولی استان از دیدگاه فعالان بخش خصوصی اختصاص داشت تا این مباحث پس از جمع&z

جدید

در کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: بی‌عدالتی مالیاتی، کارد را به استخوان تولید رسانده است

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: این استان به دلیل نوع صنایع و ظرفیت های سرمایه گذاری‌اش که عمدتا وابسته به بخش خصوصی است، شرایط متفاوتی با دیگر استان‌های کشور دارد و از این منظر سهم و فرآیند اخذ مالیات در آن باید به تناسب چارچوب های اقتصادی آن

1 2

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد