اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اخبار کمیسیون مسئولیت های اجتماعی

هدر رفت 70 درصدی منابع تسهیلاتی در بنگاه های زودبازده اقتصادی

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی، سیاست های اقتصادی اشتباه را دلیل سیر نزولی بهره‌و‌ری در کشور عنوان کرد و گفت: بخشی از خلل موجود را می‌توان متوجه ضعف قوانین و همچنین سیستم نظارتی ناکارآمد دانست. همین‌ امور منجر به پایین آمد

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی: عدالت مالیاتی برقرار شود تا تاوان فرارهای مالیاتی را بخش صنعت نپردازد

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با ابراز نگرانی نسبت به هجرت فعالان اقتصادی بخش صنعت به حوزه تجارت، این مسئله را ناشی از ضرردهی واحدهای صنعتی عنوان کرد و گفت: مسئولان و متولیان امر اگر آمارهای بهره‌وری، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی نا

گروه دوگان

بررسی طرح انتزاع وظایف وزارت بازرگانی از وزارت صنایع و معادن در گروه بهبود محیط کسب‌وکار اتاق مشهد

چهارمین جلسه گروه بهبود محیط کسب‌وکار در دور هشتم هیات نمایندگان، با دستور کار بررسی طرح انتزاع وظایف وزارت صنایع و معادن و راهکارهای توسعه کارآفرینی در استان و دریافت نظرات اعضا در خصوص پیشنهاد اتاق در مرکز آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد.به گز

1

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد