اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی تاکید شد ضرورت تعیین شاخص ها برای اختصاص کارت ها...

اعضای شورای گفت‌وگو تصویب کردند تمدید مهلت تأمین ارز برای اعتبارات اسنادی تا پایان شهریور 98...

در دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید شد: توجه به پیشنهادات بخش خصوصی بسترساز رفع موانع تولید...

در ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد تهاتر بدهی‌های بانکی بخش خصوصی...

رئیس اتاق ایران: نقطه کور شرایط فعلی اقتصاد ایران، عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار است رئیس اتا...

در سومین جلسه دبیرخانه بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی پیشنهادات اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار...

رئیس اتاق ایران، استاندار خراسان رضوی، اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد و جمعی از مسئولان دولتی و ف...

مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد عنوان کرد: نبود اهلیت حرفه‌ای در مدیران؛ عامل توسع...

در شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: درخواست استاندار برای اتخاذ ...

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی تاکید شد ضرورت تعیین شاخص ها برای اختصاص کارت ها...

اعضای شورای گفت‌وگو تصویب کردند تمدید مهلت تأمین ارز برای اعتبارات اسنادی تا پایان شهریور 98...

در دومین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید شد: توجه به پیشنهادات بخش خصوصی بسترساز رفع موانع تولید...

در ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد تهاتر بدهی‌های بانکی بخش خصوصی...

رئیس اتاق ایران: نقطه کور شرایط فعلی اقتصاد ایران، عدم اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار است رئیس اتا...

در سومین جلسه دبیرخانه بند ب ماده ۱۲ قانون احکام دائمی پیشنهادات اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار...

رئیس اتاق ایران، استاندار خراسان رضوی، اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد و جمعی از مسئولان دولتی و ف...

مدیر دفتر پژوهش های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد عنوان کرد: نبود اهلیت حرفه‌ای در مدیران؛ عامل توسع...

در شصت و پنجمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: درخواست استاندار برای اتخاذ ...

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد