اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

​استاندار خراسان رضوی: دولت را باید با تفکر بخش خصوصی اداره کرد استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ب...

محسن شرکا، عضو کارگروه امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک از خروجی عملکرد این ساز و کار به راهبری ات...

در سی و دومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد تاکید شد: ضرورت هدفمند کردن، مدل سا...

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کثرت گرایی بدون مطالعه و برنامه ریزی بدون هدف‌گذاری، نتیجه ای جز...

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رعایت اخلاق در انتخابات پیش روی اتاق‌های ...

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق مشهد: بخش خصوصی و دولتی، در عرصه گردشگری، جزیره‌ای عمل کرده ا...

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی از اتمام فرآیند ثبت‌نام و...

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد لزوم تعامل دستگاه های اجرایی در تسهیل ...

پارلمان بخش خصوصی در چهل و سومین نشست هیات نمایندگان میزبان رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ب...

​استاندار خراسان رضوی: دولت را باید با تفکر بخش خصوصی اداره کرد استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه ب...

محسن شرکا، عضو کارگروه امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و گمرک از خروجی عملکرد این ساز و کار به راهبری ات...

در سی و دومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد تاکید شد: ضرورت هدفمند کردن، مدل سا...

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کثرت گرایی بدون مطالعه و برنامه ریزی بدون هدف‌گذاری، نتیجه ای جز...

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: رعایت اخلاق در انتخابات پیش روی اتاق‌های ...

رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق مشهد: بخش خصوصی و دولتی، در عرصه گردشگری، جزیره‌ای عمل کرده ا...

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی از اتمام فرآیند ثبت‌نام و...

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد لزوم تعامل دستگاه های اجرایی در تسهیل ...

پارلمان بخش خصوصی در چهل و سومین نشست هیات نمایندگان میزبان رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ب...

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد