اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی خبرداد: راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات معین‌های ...

اتاق ایران نتایج پایش ملی کسب‌و کار در تابستان 98 را اعلام کرد شاخص ملی کسب‌و کار در مسیر ...

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد بر ضرورت ایجاد وزارت بازرگانی تاکید کرد: ریشه مشکلات بخش تجارت، در خشت ...

سامانه الکترونیکی «الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی» در همایش ۱۰۰ معین اقتص...

رئیس اتاق ایران مطرح کرد: فقدان سند جامع گردشگری کشور یعنی؛ با چشم های بسته قدم برداشته ایم رئیس...

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد مطرح کرد: تاثیر تغییرات سیاسی کشورهای هدف بر عمر فع...

در نخستین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: ضرورت تعریف نقشه راهی ...

رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید: از آنجایی که خراسان ممر اصلی ورود به منطقه آسیای مرکزی است و اتصال...

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: آمارهای شش ماهه نخست، حکایت از رشد تولید...

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد