پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

دوشنبه ، 27 آذر 1396

در سی و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح و بررسی شد: ضرورت صد...

دنیای اقتصاد وضعیت شاخص سهولت کسب و کار را بررسی می‌کند قوانین پیچیده، مانع بزرگ کارآفرین...

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: چالش‌های رقابتی فعالا...

شورای گفت و گو، آزادسازی واحدهای صنعتی از تملک بانک ها را پیگیری می کند چنبره بانک ها بر 139 وا...

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مطرح کرد جلوگیری از بدهکاری بزرگ برای دولت&zwn...

تازه های سایت

اقتصاد سیاسی ، سیاست صنعتی

تامین مالی صنعتی در ایران

نیم قرن پتروشمی ایران

ارزیابی عملکرد بازار پول و اعتبار

مخاطره مهار نشده

ارزیابی سیاست های پولی و نظام بانکی

مقالات همایش ملی صنعت نظام حقوقی و پیشگیری از جرم

مجله اتاق بازرگانی 37

نامه اتاق بازرگانی 38

نامه اتاق بازرگانی 39