اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

نخستین جلسه کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بررسی و مرور وضعیت صنعت گردشگر...

بیست و سومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بررسی پژوهش...

نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی در نشست هیأت نمایندگان اتاق مشهد با عنوان اینکه اگر ساختار...

رئیس اتاق بازرگانی ایران در جمع اعضای کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی طرح کرد: در تدوین...

رئیس اتاق ایران اعلام کرد: پارلمان بخش خصوصی تبعات منفی قرارداد تعرفه ترجیحی ایران با ترکیه ر...

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: نگران مسئله اشتغال هستیم. بر این باور...