اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی: سیاستگذاری ها در ایران، از یک ضعف ج...

در شصت و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: توافقاتی برای گشودن گره‌...

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: فقدان مطالعه و آینده نگری در برنامه‌های توس...

در تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد ضرورت نظرخ...

در نشست استارتاپ های مشهد با قاضی زاده هاشمی مطرح شد: لزوم تمرکززدایی امکانات و اختیارات استارتاپی ا...

استاندار با انتقاد از شرط سازمان امور مالیاتی برای بخشیده شدن جرایم دیرکرد واحدهای تولیدی مطرح کرد:...

آذرماه امسال صورت می گیرد: برگزاری نخستین همایش ملی حمل و نقل و ترانزیت در مشهد نخستین همایش ملی در ...

رئیس اتاق ایران خبر داد: امضای توافق نامه تشکیل اتاق بازرگانی اوراسیا در هفته آینده رئیس اتاق بازرگا...

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی عنوان کرد: معین‌هایی که بستر توانمندسازی جوامع کم&zw...

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد