اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

در دهمین جلسه دبیرخانه بند(ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مطرح شد: قوانین ا...

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: بخشی از معافیت‌ها، عدالت مالیاتی را به چالش ک...

غلامحسین شافعی در بدو ورود به سیستان و بلوچستان خبر داد آمادگی بخش‌خصوصی برای نوسازی مدارس آسی...

دعوت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی برای کمک رسانی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان...

با مشارکت و پیگیری جامعه یاوری خراسان انجام گرفت: دبستان امیر عطاء الله طائفی شاندیز با حضور رئیس ا...

با هدف بررسی موانع و عوامل مخل در عرصه فعالیت های اقتصادی استان خراسان رضوی صورت گرفت: اقدامات دستگا...

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد تاکید کرد: ضرورت بهره گیری از ظرفیت اقتصادی حوزه او...

رئیس انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات: جامعه ایرانی توان ترمیم خود را به مدد سرمایه‌های ا...

مدیرکل اداره روابط چندجانبه معاونت بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد: هدف‌گذاری اتاق...

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد