اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

اخبار کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران

روابط عمومی

فقدان تعریف جامع از خدمات فنی و مهندسی؛ مانعی در مسیر شناسایی جامعه هدف این حوزه

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد:فقدان تعریف جامع از خدمات فنی و مهندسی؛ مانعی در مسیر شناسایی جامعه هدف این حوزه رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد گفت: نبود یک تعریف جامع از عرصه خدمات فنی و مهندسی و ضعف در تبیین چارچوب‌های این حوزه، مانعی بر سر شناسایی جامعه هدف

روابط عمومی
جدید

ضرورت مشارکت جویی از فعالان عرصه خدمات فنی- مهندسی با هدف توسعه این عرصه مهم اقتصادی

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد تاکید کرد: ضرورت مشارکت جویی از فعالان عرصه خدمات فنی- مهندسی با هدف توسعه این عرصه مهم اقتصادی رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی استان گفت: خدمات فنی، مهندسی و عمران در ایران دارای ظرفیت های فراوانی به ویژه در عرصه اشتغال و توسعه

روابط عمومی
جدید مهم

در کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد: فرصت‌ها و چالش‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای کنیا و عمان

در کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد: فرصت‌ها و چالش‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای کنیا و عمان در تازه ترین نشست کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، موضوع توسعه تعاملات و صدور خدمات فعالان این بخش با کشورهای کنیا و

نمایشگاه ها مهم‌ترین دریچه برای ورود فعالان اقتصادی این بخش به بازارهای خارجی

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: خدمات فنی و مهندسی می تواند ظرفیت اقتصادی مطلوبی در کشور فراهم آورد، از سویی بازارهای این حوزه در جهان در حال رشد هستند و نظر به توانمندی های موجود در ایران، باید بر روی این حوزه سرمایه گذاری های موثری صورت گیرد. به گزارش

در نشست کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: ضرورت شتاب گرفتن تعاملات اقتصادی منطقه‌ای‌ ایران با نگاهی به ظرفیت‌های بخش خصوصی

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بازار بعضی کشورها برای دریافت خدمات فنی و مهندسی رو به توسعه است و از این منظر باید ضمن شناسایی مقاصد جدید ، ظرفیت تعامل مطلوبی را نیز فراهم آوریم. یکی از این کشورها عمان است که پیشنهاد داریم تعاملاتمان در حوزه این خدمات ر

بر گزاری کمیسیون خدمات فنی مهندسی

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: پس از امضای برجام و با ایجاد تحول در شرایط سیاسی و دیپلماتیک کشور، رفت و آمد هیات‌های تجاری خارجی به استانمان افزایش چشمگیری داشته است، اما نظر به تداوم رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، باید بر

1

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد