اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اخبار نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

روابط عمومی
جدید

انتظار از معین های اقتصادی، تقویت معیشت مردم است

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی: انتظار از معین های اقتصادی، تقویت معیشت مردم است دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی:گفت: انتظار از معین های اقتصادی آن است که براساس گام های تعریف شده در تفاهم نامه حرکت نموده و بدین طریق معیشت خانواده تقویت شود. به گزار

روابط عمومی
جدید

نخبگان اقتصادی، کارآفرینان و مجموعه های موفق، توسعه متوازن منطقه ای را محقق خواهند کرد

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی: نخبگان اقتصادی، کارآفرینان و مجموعه های موفق، توسعه متوازن منطقه ای را محقق خواهند کرد دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: هدف از اجرای طرح «مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی» و واسپاری امور به معین

روابط عمومی
جدید

رسالت معین های اقتصادی؛ بسترسازی برای استفاده بهینه از منابع در استان است

دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی: رسالت معین های اقتصادی؛ بسترسازی برای استفاده بهینه از منابع در استان است دبیر نهاد مردمی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: یکی از چالش هایی که در حال حاضر استان ما با آن روبه روست، خروج قریب به 45درصد منابع از این خطه می باشد.

روابط عمومی

مدل مثلث اقتصادی فرصتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی و شهری

در نشست نهاد مردمی اقتصادی مقاومتی خراسان رضوی با معین های مناطق ۳ و ۴ استان تاکید شد مدل مثلث اقتصادی فرصتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه روستایی و شهری جلسه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی با معین های مناطق ۳ و ۴ استان(شهرستان های مشهد، کلات، بینالود و چناران) برگزار شد و آخرین وضعیت اجرای طرح ها و پ

روابط عمومی
جدید مهم

استفاده از ظرفیت تمامی ارکان حاکمیتی برای عبور از موانع کسب و کار

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت تمامی ارکان حاکمیتی برای عبور از موانع کسب و کار دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت: از تمامی ظرفیت های ارکان حاکمیتی برای عبور از موانع کسب و کار بهره خواهیم گرفت و در این راستا نیازمند همگرایی و همراهی بخش های مختلف

روابط عمومی
جدید مهم

نگاه ویژه به اتاق بازرگانی در راه اندازی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی از رویکردها و ماموریت های این ساختار می گوید: نگاه ویژه به اتاق بازرگانی در راه اندازی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت:راه اندازی این نهاد در اتاق بازرگانی نشانه نگاهی ویژه به جایگاه پارلمان بخش خصوصی و ظرفیت های

1 2 3 4 5

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد