اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

اخبار مالیات، کار و تامین اجتماعی

روابط عمومی

خوداظهاری، اولویت محاسبه درآمدهای مالیاتی بخش خصوصی باشد

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی: خوداظهاری، اولویت محاسبه درآمدهای مالیاتی بخش خصوصی باشد اعضای کمیسیون مالیات ، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در نشستی مشترک با مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی، دیدگاه‌ها و مطالبات خود را پیرامون شفافیت ما

روابط عمومی

دلال‌ها، بلای جان کارفرمایان در مراجع حل اختلاف اداره کار

در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد مطرح شد: دلال‌ها، بلای جان کارفرمایان در مراجع حل اختلاف اداره کار در جلسه کمیسیون مالیات، کار وتامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مشکلات کارفرمایان در حوزه قانون کار و هیات های تشخیص و تجدیدنظر مطرح شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازر

روابط عمومی

در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد: دغدغه های بیمه ای فعالان اقتصادی و چالش عدم شفافیت در قانون

در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد: دغدغه های بیمه ای فعالان اقتصادی و چالش عدم شفافیت در قانون مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی و بخشنامه های مربوط به قانون این سازمان، موضوع نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود که در حضور

روابط عمومی

شناسایی گره‌ها و  موانع مالیاتی در حوزه تولید و کسب و کار

در نشست مشترک کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با مدیرکل امور مالیاتی استان بررسی شد: شناسایی گره‌ها و موانع مالیاتی در حوزه تولید و کسب و کار در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، احکام مالیاتی بودجه 1400 بررسی شد و موانع مالیا

روابط عمومی

انتقاد فعالان بخش خصوصی از نبود شفافیت در بخشنامه‌های تامین اجتماعی

در نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی خراسان رضوی عنوان شد: انتقاد فعالان بخش خصوصی از نبود شفافیت در بخشنامه‌های تامین اجتماعی نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با حضور مدیرکل تامین اجتماعی استان و به منظور بررسی مشکلات فعالان اقتصادی پیرامون مسائل این سا

روابط عمومی

ضرورت تعامل و تساهل سازمان امور مالیاتی با مودیان در این بزنگاه دشوار اقتصادی

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی رضوی خواستار شد: ضرورت تعامل و تساهل سازمان امور مالیاتی با مودیان در این بزنگاه دشوار اقتصادی رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر ضرورت تعامل و تساهل سازمان امور مالیاتی با مودیان در شرایط در این بزنگاه دشوار

روابط عمومی

ضرورت اجرای بخشنامه های تامین اجتماعی و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای در شعب این سازمان

در نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: ضرورت اجرای بخشنامه های تامین اجتماعی و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای در شعب این سازمان در دومین جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دغدغه واحدهای تولیدی و صنعتی در خصوص حق بیمه قرارداد

روابط عمومی

تولیدکنندگان؛ گرفتار در بن بست مشکلات ارزی، موانع قانونی و بحران کرونا

در نشست مشترک کمیسیون‌های «صنعت» و «مالیات، کار و تامین اجتماعی» اتاق مشهد تاکید شد: تولیدکنندگان؛ گرفتار در بن بست مشکلات ارزی، موانع قانونی و بحران کرونا در نشست مشترک کمیسیون های «صنعت» و «مالیات، کار و تامین اجتماعی» اتاق مشهد، مشکلات فعالان

روابط عمومی

تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض، چالش‌های فراوانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است

رئیس کمیسیون کار، مالیات و تامین اجتماعی اتاق مشهد: تعدد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متناقض، چالش‌های فراوانی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است رئیس کمیسیون کار، مالیات و تامین اجتماعی اتاق مشهد گفت: ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل‌های متعدد و بعضا متناقض، مشکلات عدیده ای را بر

روابط عمومی

ضرورت همگرایی برای گره‌گشایی از چالش های فعالان اقتصادی، در حوزه تامین اجتماعی

در کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد تاکید شد: ضرورت همگرایی برای گره‌گشایی از چالش های فعالان اقتصادی، در حوزه تامین اجتماعی اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق مشهد در سومین جلسه خود میزبان مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی و جمعی از فعالان اقتصادی و صاحبنظران بودند و

روابط عمومی

سامانه ثبت شکایات و رسیدگی در هیات تشخیص اداره کل تعاون خراسان رضوی در آینده نزدیک راه اندازی می شود

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد: سامانه ثبت شکایات و رسیدگی در هیات تشخیص اداره کل تعاون خراسان رضوی در آینده نزدیک راه اندازی می شود مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی گفت: سامانه ثبت شکایات و رسیدگی در هیات های تشخیص اداره کل تعاون، کا

روابط عمومی

اهمیت همگرایی متولیان دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی برای عبور از سد مشکلات و موانع

در نخستین نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد تاکید شد: اهمیت همگرایی متولیان دستگاه‌های دولتی و فعالان اقتصادی برای عبور از سد مشکلات و موانع نخستین نشست کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، با حضور جمعی از فعالان اقتصادی، کارشناسان و نخبگان این حوزه ها در مرکز آموز

روابط عمومی
جدید مهم

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق مشهد : ضرورت ایجاد شعب تخصصی شورای حل اختلاف ویژه فعالان اقتصادی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد تاکید کرد: ضرورت ایجاد شعب تخصصی شورای حل اختلاف ویژه فعالان اقتصادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان گفت: در شرایط فعلی ضرورت تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی بیش از پیش احساس می شود، چرا

جدید

انتقادات صریح رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی استان از عملکرد سازمان امور مالیاتی: قوانین مالیاتی و روش های اخذ مالیات قدیمی و مشکل‌ساز هستند

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: قوانین مالیاتی و روش های اخذ مالیات قدیمی هستند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ مجتبی بهاروند در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: در کشور ما علاوه بر قدیمی بودن روش های اخذ مالیات، قوانین مالیات

جدید

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد: وجود بخش نامه های متضاد در حوزه قوانین مالیاتی چالشی فراروی واحدهای صنعتی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی از وجود بخش نامه های متعدد و متضاد در حوزه قوانین مالیاتی انتقاد کرد. به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ مجتبی بهاروند در بیست و دومین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: متاسفانه وجود بخش نامه های متعدد و بعضا متضاد مشکلات

جدید

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی استان: خراسان رضوی جزء استان های برتر در حل مشکلات فعالان بخش خصوصی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: استان ما در زمره پنج خطه برتر کشور در پیگیری و چاره‌جویی برای مشکلات فعالان بخش خصوصی است. به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ مجتبی بهاروند در جمع اعضای حاضر در این نشست؛ اظهار کرد: کمیسیون حقوقی و قضایی ات

روابط عمومی
جدید مهم

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: حمایت از موضوع مالکیت فکری با هدف تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: حمایت از موضوع مالکیت فکری با هدف تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: حمایت از موضوع مالکیت فکری، گامی در جهت تحقق حفظ و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی موجود است که به نوعی در تبیین م

روابط عمومی
جدید مهم

به میزبانی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد: نخستین سمینار مالکیت معنوی با هدف ارتقای آگاهی و تاکید بر توسعه ظرفیت‌ها در این حوزه

به میزبانی کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار شد: نخستین سمینار مالکیت معنوی با هدف ارتقای آگاهی و تاکید بر توسعه ظرفیت‌ها در این حوزه رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: برگزاری نخستین سمینار مالکیت، با پیگیری این کمیسیون و ب

جدید

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: برگزاری نخستین همایش «مالکیت فکری» با هدف گره‌گشایی از چالش‌های حقوقی و ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم اجرای مستمر قوانین مالکیت فکری عنوان کرد: در این راستا تلاش داریم این مقوله به صورت جامع در قانون دیده شود و به همین منظور لایحه ای در حمایت از مالکیت فکری و معنوی فعالان اقتصادی در دست تدوین می باشد که در آتیه مسیرهای قا

جدید

با اعلام کمیسیون حقوقی قضایی اتاق مشهد سمینار تخصصی مالکیت معنوی هجدهم مرداد ماه در اتاق مشهد برگزار می گردد

تازه ترین گزارش شاخص بین المللی مالكیت IPRI نشان می‌دهد که ایران در بین 127 كشور جهان، رتبه 99 را به دست آورده است. از آنجاییکه یکی از مولفه های مهم شاخص IPRI ،مبحث مالکیت فکری است و اگرچه رتبه ایران نسبت به سال 2016 بدون تغییر مانده و نسبت به سال 2013 نیز 8 پله ارتقا یافته، اما نکته تل

1 2

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد