اخبار کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران

روابط عمــومی
مهم

در نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد؛ رفتار متفاوت شهرداری‌های مناطق نسبت به دفاتر مهندسی

در نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد مطرح شد رفتار متفاوت شهرداری‌های مناطق نسبت به دفاتر مهندسی در نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، درخواست ها و احصاء نیازهای فعالان این حوزه از بخش دولتی، مباحث و مطالبات مرتبط با برنامه هفتم توسعه اقتص

روابط عمــومی
مهم

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد مطرح کرد: لزوم پُررنگ شدن نقش بخش خصوصی در روند تدوین برنامه توسعه هفتم کشور

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح کرد: لزوم پُررنگ شدن نقش بخش خصوصی در روند تدوین برنامه توسعه هفتم کشور بیست‌وهشتمین نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، به منظور بررسی و تحلیل ظرفیت همکاری بخش خصوصی فعال در این حوزه با مراجع مر

روابط عمــومی
مهم

در جلسه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد تصمیم‌گیری شد؛ تشکیل کمیته‌ای مشترک به‌منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

در جلسه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد تصمیم‌گیری شد تشکیل کمیته‌ای مشترک به‌منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، موضوع توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه خدمات فنی، مهندسی، روش

روابط عمــومی

در کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد مطرح شد: رکود صادرات خدمات مهندسی طی دو سال اخیر

در کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد مطرح شد رکود صادرات خدمات مهندسی طی دو سال اخیر رئیس کمیسیون خدمات فنی، ‌مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: متاسفانه شاهد این هستیم که صادرات خدمات فنی، ‌مهندسی دچار رکودی جدی شده و صرفا در کاغذها و در آمار از این حوزه نام برده می&z

روابط عمومی

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی عنوان کرد: تفویض اختیار به استان ها، مطالبه شاخص بخش خصوصی با تسهیلگری در فضای کسب و کار

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی عنوان کرد: تفویض اختیار به استان ها، مطالبه شاخص بخش خصوصی با تسهیلگری در فضای کسب و کار رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی گفت: تفویض اختیارات بیشتر و موثرتر به استان‌ها یکی از اساسی ترین مطالبات بخش خصوصی است که ما

روابط عمومی

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد عنوان کرد: پایداری مشکلات بخش خصوصی، توسعه فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی را دشوار نموده است

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد عنوان کرد: پایداری مشکلات بخش خصوصی، توسعه فعالیت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی را دشوار نموده است رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بخش خصوصی برای دستیابی به اهداف اقتصای خود با معضلات متعددی روبه رو است

روابط عمومی

مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی: راه حل توسعه کشور، ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای متشکل از نخبگان و مدیران اجرایی است

مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی: راه حل توسعه کشور ایجاد یک نهاد فراقوه‌ای متشکل از نخبگان و مدیران اجرایی است مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: راه حل توسعه ایران این است که نهادی فراقوه‌ای مستقل از قوای اجرایی و تقنی

روابط عمومی

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی: توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور، مرهون و محصول اندیشه های جامعه مهندسی کشور است

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق خراسان رضوی: توسعه، پیشرفت و آبادانی کشور، مرهون و محصول اندیشه های جامعه مهندسی کشور است رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: جامعه مهندسی متشکل از افرادی است که برای هر مشکلی راه حلی یافته و محصول اندیشه ه

روابط عمومی

محمد فاضلی عنوان کرد: فقدان یک نظام عقلانیت؛ حلقه گمشده در تحقق «توسعه» و تعالی ساختار مهندسی در ایران

محمد فاضلی عنوان کرد: فقدان یک نظام عقلانیت؛ حلقه گمشده در تحقق «توسعه» و تعالی ساختار مهندسی در ایران یک جامعه‌شناس گفت: آن حلقه گمشده‌ای که در مسیر تحقق توسعه و توامان تعالی ساختار مهندسی در ایران وجود دارد، فقدان نظام عقلانیتی است که موجودیتی در کتاب‌ها و دانشگاه ندار

روابط عمومی

عباس آخوندی: تعارض منافع هویت تاریخی مهندسی در ایران را مخدوش کرده است

عباس آخوندی: تعارض منافع هویت تاریخی مهندسی در ایران را مخدوش کرده است وزیر اسبق راه و شهرسازی گفت: سیستم مهندسی ایران گرفتار تعارض منافع است. اثرات سوء این وضعیت علاوه بر نبود یک رویه واحد، انحطاط اخلاق حرفه‌ای را در این رشته رقم می‌زند. این موضوع موجب شده تا هویت مهندسی ایران که بزرگ و

روابط عمومی

رئیس اتاق ایران: تعالی اقتصاد کشورمان تنها با هم‌گرایی ممکن می‌شود

رئیس اتاق ایران: تعالی اقتصاد کشورمان تنها با هم‌گرایی ممکن می‌شود رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تعالی اقتصاد کشورمان تنها با همگرایی ممکن می‌شود. بخش خصوصی در مقام مشاور قوای سه‌گانه، مسئولیت دارد تا صادقانه و بدون درنظر گرفتن منافع فردی و گروهی، نسبت

روابط عمومی

ضرورت شناسایی آسیب‌های موجود در صنعت ساختمان با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های موجود

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد تاکید کرد: ضرورت شناسایی آسیب‌های موجود در صنعت ساختمان با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری‌های موجود رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: آسیب‌هایی در حوزه صنعت ساختمان وجود دارد که می تواند بستر گریز یا

روابط عمومی

خراسان‌رضوی بیشترین پتانسیل را برای صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی، در سطح کشور دارد

در نشست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد، عنوان شد: خراسان‌رضوی بیشترین پتانسیل را برای صادرات خدمات فنی‌ و مهندسی، در سطح کشور دارد رئیس کمیسیون خدمات فنی،مهندسی و عمران اتاق مشهد گفت: تعالی توان بخش خدمات فنی و مهندسی ما در گرو دریافت حمایت ها و مشوق های لازم و همچن

روابط عمومی

اهمیت حمایت و انگیزه‌سازی برای نیروهای جوان در فضای کسب و کار موجود

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: اهمیت حمایت و انگیزه‌سازی برای نیروهای جوان در فضای کسب و کار موجود رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در بزنگاه چالش‌های اقتصادی، رسالت ما در اتاق بازرگانی و این ساختار تخصصی

روابط عمومی

نبود خرد در عرصه حاکمیت اقتصادی، کشورمان را به یک واردکننده تبدیل کرده است

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق خراسان رضوی: نبود خرد در عرصه حاکمیت اقتصادی، کشورمان را به یک واردکننده تبدیل کرده است رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: از 100 سال پیش نبود خرد کافی در عرصه حاکمیت اقتصادی کشور ما را به یک واردکننده تبدیل کر

روابط عمومی

بازدید علمی کمیته دانشجویی کمیسیون خدمات مهندسی اتاق مشهد از یک مجموعه صنعتی

بازدید علمی کمیته دانشجویی کمیسیون خدمات مهندسی اتاق مشهد از یک مجموعه صنعتی علمی کمیته دانشجویی کمیسیون خدمات فنی،مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در نخستین بازدید علمی خود سری به واحد صنعتی چسب «سامد»، یکی از مراکز تولیدی موفق استاد در عرصه تحقیق و توسعه زدند و از ظرفیت&zwnj

روابط عمومی

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی: اثرات ناشی از سیاست زدگی اقتصاد، بیش از همه بخش‌خصوصی را به چالش دچار می‌کند

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی: اثرات ناشی از سیاست زدگی اقتصاد، بیش از همه بخش‌خصوصی را به چالش دچار می‌کند رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: متاسفانه اقتصاد کشور ما در شرایطی ناگزیر به سیاست

روابط عمومی

تغییر شرایط سیاسی افغانستان و معضل نیمه تمام ماندن پروژه های فنی و عمرانی شرکت‌های ایرانی در این کشور

در کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد بررسی شد: تغییر شرایط سیاسی افغانستان و معضل نیمه تمام ماندن پروژه های فنی و عمرانی شرکت‌های ایرانی در این کشور رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی و عمران اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: تغییر شرایط سیاسی و حاکمیت

روابط عمومی

تحولات داخلی بعضی کشورهای هدف، صدور خدمات فنی و مهندسی ایران را با چالش مواجه کرده است

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد: تحولات داخلی بعضی کشورهای هدف، صدور خدمات فنی و مهندسی ایران را با چالش مواجه کرده است رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: تحولات داخلی کشورهای هدف، بازار صدور خدمات فنی و مهندسی ایران را نشانه گرفته است.

روابط عمومی

تعیین تکلیف سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در بافت پیرامونی حرم مطهر، به منزله حمایت از رونق اقتصادی مشهد است

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد: تعیین تکلیف سرمایه گذاری‌های صورت گرفته در بافت پیرامونی حرم مطهر، به منزله حمایت از رونق اقتصادی مشهد است رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد گفت: اگر سرمایه گذاری هایی که در سنوات اخیر به دلایل مختلف در بافت پیرامونی حرم مطهر رض

1 2

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی