اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

اخبار کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران

روابط عمومی

فقدان بانک اطلاعاتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی؛ عامل برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های ناصحیح است

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید کرد: فقدان بانک اطلاعاتی در حوزه خدمات فنی و مهندسی؛ عامل برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های ناصحیح است رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: فقدان آمارهای متقن و بررسی&z

روابط عمومی

بحران کرونا، بازار خدمات فنی و مهندسی را به چالش دچار کرد

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد: بحران کرونا، بازار خدمات فنی و مهندسی را به چالش دچار کرد رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: حوزه خدمات فنی و مهندسی بیش از سایر بخش ها، به واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا، آسیب و خسران متحمل شده و ب

روابط عمومی

ضرورت بهره گیری از ظرفیت اقتصادی حوزه اوراسیا با هدف کاهش اثرات تحریم ها

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد تاکید کرد: ضرورت بهره گیری از ظرفیت اقتصادی حوزه اوراسیا با هدف کاهش اثرات تحریم ها رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت تجارت و تعاملات اقتصادی با کشورهای حوزه اوراسیا با هدف کمرنگ کردن و کاهش اثرات تحریم ها تا

روابط عمومی

دغدغه عمده فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی، مسئله تامین مالی است

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد: دغدغه عمده فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی، مسئله تامین مالی است رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد گفت: مسئله تامین منابع، نخستین و عمده ترین دغدغه فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی است. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و

روابط عمومی

قوانین مغایر؛ چالش پیش‌روی فعالان اقتصادی

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد مطرح کرد: قوانین مغایر؛ چالش پیش‌روی فعالان اقتصادی رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد گفت: مغایرت قوانین و تناقض در این بخش، یکی از مشکلات بزرگی است که گریبانگیر فعالان اقتصادی ما شده و چالش هایی را

روابط عمومی

تاثیر تغییرات سیاسی کشورهای هدف بر عمر فعالیت های صادراتی خدمات فنی و مهندسی

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد مطرح کرد: تاثیر تغییرات سیاسی کشورهای هدف بر عمر فعالیت های صادراتی خدمات فنی و مهندسی رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد گفت: طول عمر فعالیت های خدمات فنی و مهندسی متاثر از تغییرات سیاسی و دیپلماسی های کشورهای هدف است. به گز

روابط عمومی

فقدان تعریف جامع از خدمات فنی و مهندسی؛ مانعی در مسیر شناسایی جامعه هدف این حوزه

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد:فقدان تعریف جامع از خدمات فنی و مهندسی؛ مانعی در مسیر شناسایی جامعه هدف این حوزه رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد گفت: نبود یک تعریف جامع از عرصه خدمات فنی و مهندسی و ضعف در تبیین چارچوب‌های این حوزه، مانعی بر سر شناسایی جامعه هدف

روابط عمومی
جدید

ضرورت مشارکت جویی از فعالان عرصه خدمات فنی- مهندسی با هدف توسعه این عرصه مهم اقتصادی

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد تاکید کرد: ضرورت مشارکت جویی از فعالان عرصه خدمات فنی- مهندسی با هدف توسعه این عرصه مهم اقتصادی رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی استان گفت: خدمات فنی، مهندسی و عمران در ایران دارای ظرفیت های فراوانی به ویژه در عرصه اشتغال و توسعه

روابط عمومی
جدید مهم

در کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد: فرصت‌ها و چالش‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای کنیا و عمان

در کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بررسی شد: فرصت‌ها و چالش‌های صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای کنیا و عمان در تازه ترین نشست کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، موضوع توسعه تعاملات و صدور خدمات فعالان این بخش با کشورهای کنیا و

نمایشگاه ها مهم‌ترین دریچه برای ورود فعالان اقتصادی این بخش به بازارهای خارجی

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: خدمات فنی و مهندسی می تواند ظرفیت اقتصادی مطلوبی در کشور فراهم آورد، از سویی بازارهای این حوزه در جهان در حال رشد هستند و نظر به توانمندی های موجود در ایران، باید بر روی این حوزه سرمایه گذاری های موثری صورت گیرد. به گزارش

در نشست کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی مطرح شد: ضرورت شتاب گرفتن تعاملات اقتصادی منطقه‌ای‌ ایران با نگاهی به ظرفیت‌های بخش خصوصی

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بازار بعضی کشورها برای دریافت خدمات فنی و مهندسی رو به توسعه است و از این منظر باید ضمن شناسایی مقاصد جدید ، ظرفیت تعامل مطلوبی را نیز فراهم آوریم. یکی از این کشورها عمان است که پیشنهاد داریم تعاملاتمان در حوزه این خدمات ر

بر گزاری کمیسیون خدمات فنی مهندسی

رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: پس از امضای برجام و با ایجاد تحول در شرایط سیاسی و دیپلماتیک کشور، رفت و آمد هیات‌های تجاری خارجی به استانمان افزایش چشمگیری داشته است، اما نظر به تداوم رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، باید بر

1

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد