اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

دبیر اتاق بازرگانی خراسان رضوی خبر داد: همگرایی دولت و بخش خصوصی، با هدف بهبود، اصلاح و ارتقای روند ...

گزارش پایش ملی محیط کسب و کار ایران در زمستان 99، از بی ثباتی سیاست ها، قوانین و رویه های اجرایی به...

در کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران خراسان رضوی مطرح شد: دغدغه های مالیاتی و تنگنای اقتصادی برای شر...

در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی مطرح شد: ضرورت تدوین ظرفیت ها ...

رئیس کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی وعده داد: استفاده از نظرات بخش خصوصی در اصلاح قانون معادن...

بانک مرکزی ۶ اولویت اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط را اعلام کرد فرمول ۱۴۰۰ وام به بنگا...

در دومین جلسه دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی بررسی شد: بررسی مشکلات ضمانت نامه...

عضو شورای عمومی فدراسیون اتاق‌های بازرگانی جهان مطرح کرد دعوت از اتاق‌های محلی و مشترک بر...

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد مشکلات ثبت سیستمی چک صیادی برای واحده...

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد