اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

اخبار شورای گفتگو

روابط عمومی

بررسی چالش‌های تامین برق بنگاه های اقتصادی استان و مشارکت‌جویی از صنایع برای عبور از بحران

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: بررسی چالش‌های تامین برق بنگاه های اقتصادی استان و مشارکت‌جویی از صنایع برای عبور از بحران بیست و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با دستور کار بررسی تاب آوری صنایع مختلف در برابر قطعی های

روابط عمومی

واکاوی مشکلات حمل نهاده‌های دامی و پیشنهادات بخش خصوصی برای حذف هزینه‌های سربار

در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت واکاوی مشکلات حمل نهاده‌های دامی و پیشنهادات بخش خصوصی برای حذف هزینه‌های سربار در بیست و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات مربوط به حمل نهاده‌های دامی از بنادر کشور

روابط عمومی

تلاش بخش خصوصی برای بررسی راهکارهای تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی در زمان قطعی برق

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: تلاش بخش خصوصی برای بررسی راهکارهای تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی در زمان قطعی برق در بیست و یکمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاب آوری صنایع مختلف در برابر قطعی های مکرر برق بررسی و از می

روابط عمومی

بررسی راهکارهای جذب و حمایت از سرمایه های ایرانیان و خراسانی های خارج کشور

در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد بررسی راهکارهای جذب و حمایت از سرمایه های ایرانیان و خراسانی های خارج کشور در بیستمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، چگونگی استفاده از ظرفیت و منابع ایرانیان خارج از کشور (به ویژه خراسانی&zwn

روابط عمومی

چند و چون ساماندهی تشکل‌ها و ایجاد شبکه تشکلی در کشور

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: چند و چون ساماندهی تشکل‌ها و ایجاد شبکه تشکلی در کشور در نوزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ظرفیت‌های ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمینه چگونگی ساماندهی تشکل‌های

روابط عمومی

لزوم پیگیری برخی معافیت‌های مالیاتی و بیمه ای تشکل های بخش کشاورزی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: لزوم پیگیری برخی معافیت‌های مالیاتی و بیمه ای تشکل های بخش کشاورزی هجدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با محوریت بررسی مشکلات بیمه ای، مالیاتی و تشکلی بخش کشاورزی استان برگزار شد. به گزارش روابط

روابط عمومی

راهکارهایی برای  بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در استان

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: راهکارهایی برای بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی در استان در هفدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، راهکارهای افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان بررسی شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و

روابط عمومی

واکاوی علت پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد: واکاوی علت پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی در شانزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع چگونگی بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی این استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی اتاق

روابط عمومی

تسریع و تسهیل در خدمات تامین اجتماعی، در گرو شفاف‌سازی در قوانین و مصادیق آن است

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: تسریع و تسهیل در خدمات تامین اجتماعی، در گرو شفاف‌سازی در قوانین و مصادیق آن است رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: تسریع و تسهیل در خدمات تامین اجتماعی، در گرو شفاف‌سازی در قوانین و مصادیق آن است. بعض

روابط عمومی

چاره‌جویی برای بحران برق و آب در بخش کشاورزی

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: چاره‌جویی برای بحران برق و آب در بخش کشاورزی در هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بخش آب و کشاورزی استان و چالش‌های تامین برق برای واحدهای کشاورزی بررسی شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنا

روابط عمومی

رئیس اتاق ایران: بحران منابع در ایران، حاصل ضعف در عرصه آینده‌پژوهی است

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران: بحران منابع در ایران، حاصل ضعف در عرصه آینده‌پژوهی است رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: چالش‌های امروز کشور از در حوزه منابع، از فقدان یک نگاه موثر به آینده نشات می‌گیرد. اگر بحران آب یا تامین برق دامنگیر اقتصاد ش

روابط عمومی

درخواست های بیمه ای بخش خصوصی از شورای گفتگو

در چهاردهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: درخواست های بیمه ای بخش خصوصی از شورای گفتگو در چهاردهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی در ادامه طرح این موضوع در جلسات گذشته این شورا بررسی شد. به گز

روابط عمومی

پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح قانون تامین اجتماعی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: پیشنهادات بخش خصوصی برای اصلاح قانون تامین اجتماعی در سیزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، پاره ای از مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش روابط

روابط عمومی

تبعات قطعی برق برای واحدهای بخش کشاورزی و نگرانی نسبت به اثرات آن بر بازار

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تشریح شد: تبعات قطعی برق برای واحدهای بخش کشاورزی و نگرانی نسبت به اثرات آن بر بازار در دوازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع قطعی برق واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و نحوه جبران خسارت ناشی از این اتف

روابط عمومی

مشکلات ثبت سیستمی چک صیادی برای واحدهای لبنی و دامداران

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد مشکلات ثبت سیستمی چک صیادی برای واحدهای لبنی و دامداران در یازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات ناشی از ناتوانی ثبت چک در سامانه صیاد برای زنجیره های لبنی استان مطرح و بررسی شد. به گزارش روابط عمومی ا

روابط عمومی

چاره جویی به منظور حل چالش تامین مواد اولیه فولادی برای شرکت‌های صنعتی استان

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: چاره جویی به منظور حل چالش تامین مواد اولیه فولادی برای شرکت‌های صنعتی استان در نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بخش صنعت استان در حوزه های تامین مواد اولیه، مالیات، گمرک و حمل و نقل مطرح

روابط عمومی

چاره‌جویی برای چالش‌های بخش کشاورزی در دوران خشکسالی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: چاره‌جویی برای چالش‌های بخش کشاورزی در دوران خشکسالی در هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، وضعیت منابع آبی استان، چالش های ناشی از خشکسالی و راهکارهای موجود برای سازگاری با کم آبی بررسی شد. به گزارش روابط

روابط عمومی

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی و تصمیم‌گیری شد: گشوده شدن گره کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی استان

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی و تصمیم‌گیری شد گشوده شدن گره کمبود زمین در شهرک‌های صنعتی استان در دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مشکلات و موانع پیش روی بخش های تعاون و صنعت استان مطرح شد و پیشنهاداتی در خصوص اجرای قوانین بخش تعاون و نیز راهکارهای

روابط عمومی

لزوم اصلاح سهمیه شکر و روغن صنایع استان

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: لزوم اصلاح سهمیه شکر و روغن صنایع استان در هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سومین بخش از مشکلات و موانع بخش صنعت استان، مطرح و بررسی شد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرا

روابط عمومی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: مخالفت‌های زیست محیطی با توسعه واحدهای صنعتی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: مخالفت‌های زیست محیطی با توسعه واحدهای صنعتی در ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موانع بخش صنعت به ویژه در حوزه کمبود زمین برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی اطراف مشهد بررسی و راهکار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد