رج

نام و نام خانوادگی مسئول

سمت سازمانی

01

آقای حامد محمدی

معاون ارزیابی اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی

02

آقای عطا متین فر

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی

03

آقای حسین محمودی

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خراسان

04

آقای محمد حامدی

مسئول بهبود محیط کسب و کار سازمان صمت خراسان رضوی

05

آقای مهندس جواد وحدتی فرد

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی

06

آقای داوود فرهادیان

معاون اداری و مالی ستاد نظارت گمرکات استان خراسان رضوی

07

آقای مصطفی نصیری ورگ

معاون بهره برداری و ناوگان اداره کل راه آهن خراسان رضوی

08

آقای دکتر محمد رشتی باف

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی

09

آقای دکتر محمد حسین بحرینی طوسی

معاون توسعه مدیرت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10

آقای مهندس رضا سقاء خراسانی

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان

11

آقای یونسی

مسئول بهبود محیط کسب و کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

12

آقای مهندس جواد اسلامی

معاون توسعه منابع اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی