اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال رونق تولید

منو

مناقصات خارجی

عنوان

تاریخ بارگذاری

شماره

مناقصه

1397/03/30

5454

مناقصه

1397/03/19

مناقصه

1397/03/19

7654

دفتر کشاورزی

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد