اطلاعات سـاختمان مرکزی

آدرس: مشهد مقدس- خیابان امام خمینی- جنب باغ ملّی- ساختمان اتاق بازرگانی- کدپستی 9137734195

3000182555

سامانه پیام کوتاه

05132216040

شماره فکس

05132216000

شماره تماس

پل های ارتباطی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

https://telegram.me/mccima 

کانال اطلاع رسانی تلگرامی

www.mccima.com 

آدرس وب سایت

Info@mccima.net 

پست الکترونیکی

 instagram.com/mccima_official

آدرس اینستاگرام اتاق مشهد

شماره های داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی

250  

فن آوری اطلاعات و ارتباطات

215

امور تشکلها

201

دبیر اجرائی

102

دفتر ریاست

302

امور مالی

216

امور بین الملل

202

امور کارنه تیر

120

امور اداری- منابع انسانی

405/400

خدمات کارت بازرگانی

220

اتاق داوری

210

دفتر کشاورزی و آب

130

دبیرخانه

407

ارتباط با اعضاء

222

مشاورین

214

امور کمیسیون ها

150

روابط عمومی

اطلاعات ساختمان شماره 2- مرکز آموزش و پژوهش

آدرس : حاشیه بلوار وکیل آباد- حدفاصل هنرستان و سامانیه (بین وکیل آباد 18 و 16)- پلاک 252

3000182555

سامانه پیام کوتاه

05138842936

شماره فکس

05138842931

شماره تماس

پلهای ارتباطی

http://www.mccima.com/Learning/Mainpage.htm

https://telegram.me/MashhadChamber   

http://www.linkedin.com/in/mashhadchamber 

http://instageram.com/mashhadchamber

شماره های داخلی ساختمان شماره 2

302

دبیرخانه نهاد مردمی و اقتصاد مقاومتی

110

سرپرست امور داخلی مرکز آموزش

200

سرپرست مرکز آموزش

304

دبیرخانه بند ب ماده 12

150

شورای ملی زعفران

201

کارشناس آموزش

400

کارشناس پژوهشهای اقتصادی و توسعه

301

دبیرخانه شورای گفت و گو

202

کارشناس آموزش

نماینده اتاق در نیشـابور

آدرس : نیشابور شهرک فرهنگیان- بلوار ولیعصر- ولیعصر 13- اداره صنایع سابق         تلفن : 05142628373

 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی