کتاب ها

مدیر سایت

مقالات همایش ملی صنعت نظام حقوقی و پیشگیری از جرم

مجموعه سخنرانی ها و مقاله های همایش ملی صنعت نظام حقوقی و پیشگیری از جرم عنوان کتابی است که به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در سال 1392 و در 448 صفحه منتشر شده است. این کتاب مجموعه ای از سخنرانی های مرتبط با پیشگیری از جرم در حوزه صنعت، فضای کسب و کار، مالکیت فکری، بر

مدیر سایت

ارزیابی سیاست های پولی و نظام بانکی

ارزیابی سیاست های پولی و نظام بانکی در ایران عنوان کتابی است با 460 صفحه که چاپ اول آن در سال 1395 به همت اتاق بازرگانی به قلم دکتر بهروز هادی زنوز و افشین برمکی منتشر شده است. این کتاب در 6 بخش تنظیم شده که نویسنده پس از بررسی نقش دولت و بانک مرکزی در نظام بانکی ایران به بررسی نظام بانکداری در

مدیر سایت

مخاطره مهار نشده

مخاطره مهار نشده عنوان کتاب دیگری است که به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی منتشر شده این کتاب 279 صفحه ای به مخاطره نظام یافته که می تواند نظام مالی جهانی را به زانو درآورد متمرکز است. این کتاب به قلم مارک ویلیامز و ترجمه اصلان قودجانی و در سال 1394 منتشر شده است. کتاب در

مدیر سایت

ارزیابی عملکرد بازار پول و اعتبار

ارزیابی عملکرد بازار پول و اعتبار در ایران و پیامدهای آن بر رشد اقتصادی عنوان کتابی است که به همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به نویسندگی بهروز هادی زنوز در 136 صفحه در سال 1392 منتشر شده است. در این کتاب موانع ساختاری و نهادی سیاست گذاری ارزی و پولی در ایران را با توجه ب

مدیر سایت

نیم قرن پتروشمی ایران

نیم قرن پتروشیمی ایران عنوان کتابی است که به قلم دکتر محمدحسین رفیعی فنود کهبه همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در سال 1390 و در 152 صفحه منتشر شده است. این کتاب به مشخصات صنایع پتروشیمی ایران در قبل و بعد از انقلاب و شرکای خارجی آن اشاره دارد. همچنین در بخش های دیگر این ک

ادامه

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی