اعضاء هیات رئیسه

 • اطلاعات بیشتر...

  سمت : رئیس

  تولد : -

  تلفن : 36047415- 051

  نمابر : 36044495 - 051

  پست الکترونیکی : zavehtorbat@yahoo.com

 • اطلاعات بیشتر...

  سمت : نایب رییس اول

  تولد : -

  تلفن : 31520 - ۰۵۱

  نمابر : 35413614 - ۰۵۱

  پست الکترونیکی : ceo@nianelectronic.com

 • اطلاعات بیشتر...

  سمت : نایب رییس دوم

  تولد : -

  تلفن : 37653971 - ۰۵۱

  نمابر : 37653971 - ۰۵۱

  پست الکترونیکی : behsoo@yahoo.com

 • اطلاعات بیشتر...

  سمت : خزانه دار

  تولد : -

  تلفن : 37662009 - ۰۵۱

  نمابر : 37666122 - ۰۵۱

  پست الکترونیکی : M2roshanak@yahoo.com

 • اطلاعات بیشتر...

  سمت : منشی

  تولد : -

  تلفن : 38443080 - ۰۵1

  نمابر : 38429978 - ۰۵1

  پست الکترونیکی : maommati2@gmail.com

عضو هیات نمایندگان

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی