اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

منو

رییس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد: پیشنها دتشکیل کانون بزرگان خراسان

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 15 تير 1396

رییس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد:

پیشنها تشکیل  کانون بزرگان خراسان

رییس اتاق ایران در جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد از تشکیل کانون بزرگان  خراسان خبر داد.وی با ذکر اینکه تجلیل از بزرگان در زمان حیات این افراد باید انجام شود افزود: متاسفانه در کشور ما مراسم یادبود و تجلیل در زمانی برگزار می شود که بزرگان و مفاخر از میان رفته اند در حالیکه باید در زمان حیات از آنها تجلیل شوند.

وی شناسایی  و معرفی این افراد  را جزو الویت های این کانون ذکر کرد  و ازاعضای هیات نمایندگان خواست برای معرفی این افراد و تعیین شاخص ها پیشنهادات و نظرات خود را ارایه دهند.

در ادامه این نشست  گزارش عملکرد سال 95 و جدول برنامه های سال 96 روابط عمومی ارایه گردید.

در این گزارش آمده است : داشتن استراتژی مشخص برای برنامه روابط عمومی از اهدافی است که روابط عمومی اتاق مشهد  در کنار تقویت بخش تحلیلی  و کارشناسی   در قالب  انتشار ماهنامه تحلیلی خبری در دست اقدام دارد.

گرد آوری اطلاعات و آمار ،تهیه گزارش  برای سر فصل های سایت اتاق ،طراحی سایت اتاق و تولید محتوا از برنامه های در دست اجرای روابط عمومی اتاق مشهد عنوان شد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد