اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

رئیس اتاق ایران در نامه‌ای‌ به رئیس‌جمهور مطرح کرد: درخواست احیای شورای عالی تأمین اجتماعی بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی

رئیس اتاق ایران در نامه‌ای‌ به رئیس‌جمهور مطرح کرد: درخواست احیای شورای عالی تأمین اجتماعی بر اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 23 ارديبهشت 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد