اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

افت شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان 98

افت شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان 98
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 20 ارديبهشت 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد