اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

دیپلماسی فعال بخش خصوصی علیه تحریم در میانه بحران کرونا

دیپلماسی فعال بخش خصوصی علیه تحریم در میانه بحران کرونا
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 19 فروردين 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد