اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

تأکید بر همکاری بیشتر بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت

تأکید بر همکاری بیشتر بین اتاق ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 26 بهمن 1398

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد