اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

برگزاری کارگاه آموزشی لابی گری و حمایت همه جانبه در تشکل های اقتصادی

برگزاری کارگاه آموزشی  لابی گری و حمایت همه جانبه در تشکل های اقتصادی
نویسنده خبر : مرکز آموزش تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 21 بهمن 1398

برگزاری کارگاه آموزشی  لابی گری و حمایت همه جانبه در تشکل های اقتصادی

کارگاه آموزشی لابی گری و حمایت همه جانبه  در تشکل های اقتصادی  به منظور تقویت زمینه های آموزشی و پژوهشی، بهره مندی بیشتر و بهتر از ساز و کارهای موجود در جهت فراهم کردن بسترهای مدیریت تشکل ها و با عنایت به نقش پررنگ تشکل های اقتصادی در توسعه سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، در مرکز آموزش اتاق بازرگانی مشهد برگزار گردید.

به گزارش  مرکز آموزش اتاق بازرگانی مشهد  در این کارگاه آموزشی که  با حضور دکتر سید حسن افتخاریان ، رییس کمیسیون سیاست  گذاری  سازمان ملی کار آفرینی  ایران  و مشاور ارشد کانون عالی  کار فرمایان برگزار گردید ،چالش های توسعه  سرمایه گذاری  مورد بحث و  تببین قرار گرفت.

این نشست با طرح این سوال که  آیا بنگاه های اقتصادی در شرایط کنونی قادر به سرمایه گذاری هستند  یا خیر آغاز  و در ادامه با اشاره به  نقش دولت  در ایجاد بسترهای لازم سرمایه گذاری ادامه یافت.  در این نشست هر یک از  تشکل های حاضر دیدگاه های خود را در خصوص چالش ها و بایدهای  توسعه سرمایه گذری تشکل ها عنوان کرده و بر رفع موانع تاکید کردند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد