اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

شافعی اعلام کرد: آمادگی بخش‌خصوصی برای نوسازی مدارس آسیب دیده در سیل

شافعی اعلام کرد: آمادگی بخش‌خصوصی برای نوسازی مدارس آسیب دیده در سیل
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 30 دي 1398

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد