اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

جزئیات ۱۲۸۱ بنگاه اقتصادی مشکل‌دار

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 26 آذر 1398

آمار بنگاه‌های مشکل‌دار در دوره‌های سه ماه یک‌بار توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به‌روزرسانی می‌شود که بر اساس آخرین آمار مربوط به پایان شهریورماه، ۱۲۸۱ بنگاه مشکل‌دار در کشور شناسایی شده است.

آمار این بنگاه‌ها «از نظر تعداد» به تفکیک ۳۱ استان کشور حاکی از آن است که استان هرمزگان با ۹۸ بنگاه مشکل‌دار در صدر بیشترین بنگاه‌های دارای مشکل قرار دارد.

طبق اطلاعات و آمار به دست آمده، از مجموع بنگاه‌های مشکل‌دار ۹۰ درصد بخش خصوصی، ۷ درصد بخش تعاونی، ۲۰۵ درصد دولتی و مابقی مربوط به سایر نهادها و دستگاه‌ها هستند.

از نظر نوع فعالیت نیز، ۸۸ درصد از بنگاه‌های مشکل‌دار در حوزه صنعت، ۶ درصد در حوزه کشاورزی و ۶ درصد در حوزه خدمات فعالیت می‌کنند.

در بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار که عمدتاً در سه فعالیت اقتصادی صنعتی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند، ۱۴۶ هزار نیروی کار مشغول به کار هستند درحالی‌که این تعداد در بنگاه‌های مشکل‌دار تا پایان خردادماه ۱۴۱ هزار و ۷۴ نفر بود.

اشتغال ۷۸ درصد کارگران بنگاه‌های مشکل‌دار با قرارداد موقت

از نظر نوع قرارداد نیروی کار مشغول در بنگاه‌های مشکل‌دار، آمار نشان می‌دهد ۷۸ درصد کارگران شاغل در این ۱۲۸۱ بنگاه شناسایی شده به‌صورت قرارداد موقت مشغول به کار هستند.

همچنین به لحاظ فعال یا راکد بودن بنگاه‌ها، بر اساس آمار استخراج شده ۵۰ درصد بنگاه‌های مشکل‌دار فعال هستند؛ ۳۷ درصد بنگاه‌های مشکل‌دار به‌صورت نیمه فعال به کار خود ادامه می‌دهند. درعین‌حال ۱۳ درصد از این بنگاه‌ها تعطیل شدند.

بر اساس این گزارش، در بین بنگاه‌های مشکل‌دار، فهرست بنگاه‌هایی مشاهده می‌شود که طی سال‌های گذشته واگذار شدند. طبق آمار به دست آمده حدود ۴۰ واحد از بنگاه‌های مشکل‌دار، آن دسته از بنگاه‌هایی هستند که پس از واگذاری به بخشی دچار مشکل شدند.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد