اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

برنامه های هفته جهانی کارآفرینی

هفته سوم نوامبر ( 27 آبان الی 3 آذرماه) به نام هفته جهانی کارآفرینی نامگذاري شده است. همه ساله کشورهاي زیادي در جهان با برگزاري رویدادهاي مختلف سعی در توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی دارند.

به همین منظور اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با کمک بیش از 130 نهاد مانند دانشگاه ها، ادارات کل اجرایی،تشکلات بخش خصوصی و تعاونی، صدا وسیما، مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی، کانون کارآفرینان استان و ... نسبت به تهیه وتدوین برنامه هاي بزرگداشت هفته مذکور اقدام نموده است که به پیوست فهرست این برنامه ها آمده است.

پیوست

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد