اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

برگزاری کارگاه آموزشی مسیر کارآفرینی و مهارت های نرم

برگزاری کارگاه آموزشی مسیر کارآفرینی و مهارت های نرم
نویسنده خبر : مرکز آموزش تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 22 آبان 1398

 کارگاه آموزشی مسیر کارآفرینی و مهارت های نرم (درآموزش های فنی و حرفه ای)، با حضور جمعی از مربیان و رؤسای مراکز فنی و حرفه ای خراسان رضوی و همچنین مدرسان کسب و کار و کارآفرینی اتاق مشهد، در محل مرکز آموزش و پژوهش پارلمان بخش خصوصی استان برگزار شد.

نسترن افشم، مدرس این دوره و دانش آموخته کارآفرینی از دانشگاه تهران، در تشریح ابعاد آن، بیان کرد: در دوره مذکور، برای مربیان و رؤسای مراکز فنی و حرفه ای استان و همچنین مدرسان کسب و کار و کارآفرینی اتاق مشهد، مسیرکارآفرینی به صورت پایه ای تعریف و تشریح شد. توامان بعضی از مفاهیم نظری در ادبیات کارآفرینی نیز تبیین گردید و سپس با معرفی اکوسیستم کارآفرینی کشور و تمام بازیگران فعال در این عرصه، بستر آشنایی هرچه بیشتر مربیان با این فضا فراهم آمد.

وی اضافه کرد: در گام بعد به معرفی تکنیک هایی در راستای تقویت مهارت های نرم برای ظهور کارآفرینی و به منظور هدایت هرچه بهتر کارآموزان پرداختیم. جمع بندی ما از این دوره نیز، تشریح ابزارهایی برای تبدیل ایده ذهنی به محصولی عینی بود.

افشم نقبی به اهداف آموزشی این کارگاه زد و یادآور شد: نقش کارآفرینی در ایجاد اشتغال پایدار، توسعه عدالت و رفع فقر در جامعه بسیار ارزشمنداست. یکی از مهم ترین نیازهای کارآفرینان، توانمندسازی آموزشی و اطلاع رسانی در زمینه نحوه مقابله با چالش ها و مشکلات  پیش روی آن هاست. ظرفیت سازی برای توسعه کارآفرینی نیز نیازمند آموزش مهارت های کارآفرینی براساس نیازهای جامعه است،که در این پودمان آموزشی جمع آوری شده بود.

وی توضیح داد: به منظور بهره‌مندی حداکثری شرکت کنندگان، برای این کارگاه سرفصل های کاربردی نظیر «پرورش تفکر نقاد و پرسشگری»، « پرورش تفکر خلاق و ایده پردازی»، «پرورش توانایی حل مسأله»، «پرورش مهارت یادگیری و آزمایشگری»، «پرورش هوش هیجانی»، «پرورش مهارت تیم سازی و شبکه سازی»، «مطالعات بازار و تکمیل ایده»، «بوم مدل کسب و کار» و «نمونه سازی» تعریف شد.

این گزارش حاکیست، کارگاه آموزشی مسیر کارآفرینی و مهارت های نرم (درآموزش های فنی و حرفه ای)، از جمله برنامه هایی است که ذیل پروژه آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان و با همکاری اتاق مشهد و اداره کل فنی و حرفه ای خراسان رضوی در استان اجرا گردید.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد