اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

همایش معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری و راهکارهای ورود به بازار عمان در کرمان

همایش معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری و راهکارهای ورود به بازار عمان روز سه شنبه 2مهرماه 1398 ساعت 9 صبح در محل سالن زنده یاد کامیابی در اتاق بازرگانی کرمان برگزار می شود.

به پیوست برنامه زمان بندی همایش مذکور آمده است.

پیوست

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد