اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

دولت مجوز داد:  دسترسی مشروط مرکز آمار به اطلاعات مالیاتی مردم

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 02 تير 1398

دولت مجوز داد:  دسترسی مشروط مرکز آمار به اطلاعات مالیاتی مردم 

سازمان مالیاتی مجاز شد اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه بندی،‌ بر اساس مصوبه دولت در اختیار این مرکز قرار دهد.

به گزارش تسنیم، هیئت وزیران در جلسه 29 خرداد ماه به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، به استناد تبصره 4 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، تصویب کرد، سازمان امور مالیاتی مجاز است از اطلاعات موجود  در پایگاههای اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم،  اطلاعات مورد نیاز مرکز امار ایران را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یادشده قرار دهد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد