اعضای کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران

آقای محسن خنداندل: رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی
آقای احدیان: نایب رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی
آقای شعاع حسینی: دبیر رئیس کمیسیون صادرات خدمات فنی و مهندسی
آقای شرکاء:رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
آقای اسماعیلیان: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد

آقای میثم کرمانی: مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان‌رضوی

آقای بنانژاد: رئیس اتحادیه خدمات رایانه خراسان رضوی
آقای حسین اختراعی: رئیس شرکت تحقیق و توسعه
آقای مرادی: دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی
آقای بابازاده: رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی
آقای موسوی: مدیرعامل شرکت برنا ابزار طوس
آقای رئیسی: مدیرعامل سازمان مسکن و عمران قدس رضوی
آقای علی نژاد: رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی
آقای بامشکی: رئیس هیات مدیره بازرگانی بامشکی
آقای جانی درمیان: رئیس انجمن شرکت های مشاوره کارآفرینی
آقای شریفی: مدیر شرکت منیران
خانم ظریف پور: مدیر خدمات علمی صنعتی خراسان
آقای عین القضاه: عضو انجمن شرکت های فنی و مهندسی
آقای پژوم: رئیس هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی
آقای کرمانی: مدیر پروژه های اجرایی گروه زرمهر
خانم کیانی نژاد: مدیرعامل شرکت کیان گسترش سلامت آسیا
آقای محمدی: مدیرعامل شرکت گرین وب سامانه نوین
آقای مرصعی: رئیس هیات مدیره شرکت اطلس افروز
آقای جلالی: عضو انجمن شرکت های فنی مهندسی
آقای آزاده مافی: رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی
خانم تیموری: عضو کانون زنان بازرگان خراسان رضوی

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی