سال تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

منو

اطلاع رسانی در خصوص فهرست تجمیعی کلیه گروه های کالایی مشمول الزام استعلام صورتحساب الکترونیک

ﺑﺎ توجه ﺑﻪ ﻟﺰﻭﻡ ﺣﺬﻑ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻭ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺻﻮﺭﺗﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮏ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺠﺎﺭﺕ ضمیمه شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک نماید:

لینک

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد