اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

مشکلات صادرکنندگان با تصویب پیش‌نویس 13 ماده‌ای کمیته ارزی حل می‌شود

مشکلات صادرکنندگان با تصویب پیش‌نویس 13 ماده‌ای کمیته ارزی حل می‌شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 15 فروردين 1400

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد