اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

فراخوان برای احصاء و پیگیری خسارت‌های وارده به ناشی از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه افغانستان

فراخوان برای احصاء و پیگیری خسارت‌های وارده به ناشی از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه افغانستان
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 04 اسفند 1399

مدیران بنگاه های اقتصادی، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان محترم

موضوع : اعلام میزان خسارت وارده ناشی از آتش سوزی مورخ 25/11/99 در گمرک اسلام قلعه افغانستان

باســلام و احترام
ضمن ابراز تأسف نسبت به حادثه تلخ آتش سوزی و انفجار مهیب در گمرک اسلام قلعه افغانستان، به منظور دستیابی به میزان دقیق خسارت وارده ناشی از این آتش سوزی به اموال و کالاهای صادراتی شرکت‌ها و افراد (حقیقی و حقوقی) و در راستای پیگیری این موضوع با هــدف انعکاس به دستگاه‌های مربوطه و پیگیری آن در راستای اخذ کمک، حمایت و مساعدت به آسیب دیدگان این حادثه، تقاضــا می شود تا شرکت ها، بنگاه ها و اشخاصی که در این رابطه متحمل خسارتی شده انــد، مراتب و میــزان آن را حـداکثر تا تـاریخ 10/12/1399 به شـرح ذیل به این اتاق (دفتـر ارتباط با اعضـــاء) اعــلام نماینـد :
1) نوع محمــوله و میزان خسـارت وارده به آن (خسارت از 1 الی 100 درصد)
2) نوع کامیــون حمل و میــزان خســارت وارده به آن (خسارت از 1 الی 100 درصد)
3) میزان خســارت وارده به کانتینرهای خطــوط کشتیرانی (خسارت از 1 الی 100 درصد)

شماره تماس اتاق بازرگانی مشهد:  ۳۲۲۱۶۰۰۰

داخلی:۴۰۷ (دفتر ارتباط با اعضا)

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد