اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

در وبینار بررسی بهبود فرصت‌های تجاری در ترکمنستان مطرح شد: مشکلات مرزی و لجستیکی مانع توسعه تجارت ایران و ترکمنستان

در وبینار بررسی بهبود فرصت‌های تجاری در ترکمنستان مطرح شد: مشکلات مرزی و لجستیکی مانع توسعه تجارت ایران و ترکمنستان
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 03 اسفند 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد