اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

شافعی:مطالعات تطبیقی و آسیب‌شناسی ساختارها برای اصلاح قانون اتاق ارائه می‌شود

شافعی:مطالعات تطبیقی و آسیب‌شناسی ساختارها برای اصلاح قانون اتاق ارائه می‌شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 03 اسفند 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد