اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

غلامحسین شافعی در دیدار با رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق: باید مقررات واحدی در مرزهای ایران و عراق حاکم شود

غلامحسین شافعی در دیدار با رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق: باید مقررات واحدی در مرزهای ایران و عراق حاکم شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 23 دي 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد