اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد: زیرساخت‌های ریلی پاسخگوی صادرات ایران به CIS نیست

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد: زیرساخت‌های ریلی پاسخگوی صادرات ایران به CIS نیست
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 22 دي 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد