اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

مشروح مراسم بیست‌و چهارمین سالروز ملی صادرات: در مراسم روز ملی صادرات چه گذشت؟

مشروح مراسم بیست‌و چهارمین سالروز ملی صادرات: در مراسم روز ملی صادرات چه گذشت؟
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 22 دي 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد