اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

غلامحسین شافعی در مراسم روز ملی صادرات: هزینه عقب‌افتادگی صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند

غلامحسین شافعی در مراسم روز ملی صادرات: هزینه عقب‌افتادگی صادرات را اقشار ضعیف جامعه می‌پردازند
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 22 دي 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد