اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

پاسخگویی آنلاین مدیران استانی

طبق برنامه ریزی انجام شده در راستای حضور مدیران استانی در محل استقرار سامانه سامد استان و پاسخگویی مستقیم ( به صورت برخط ) به تماس ها و
درخواست های مردمی، زمان حضور جناب آقای مس فروش مدیرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان،
جناب آقای جهانخواه ناظرمحترم گمرکات استان، جناب آقای افتخاری مدیرعامل محترم شرکت گاز استان و
جناب آقای اصغری مدیرعامل محترم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان برای روز سه شنبه 27آبانماه ساعت 9:30 تا 11 پیش بینی شده است .

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد