اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

تشکل دادگاه تخصصی تجاری، خواسته بخش‌خصوصی بوده است

تشکل دادگاه تخصصی تجاری، خواسته بخش‌خصوصی بوده است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 26 آبان 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد