اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

محدودیت های تردد ناوگان ایرانی در آلمان لغو شد

محدودیت های تردد ناوگان ایرانی در آلمان که از فروردین ماه سال جاری طبق قانون حفاظت در برابر بیماری های عفونی و جهت مباره با همه گیزی ویروس کرونا اعمال شده بود، لغو شد.

 انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران در بخشنامه ای به شرکت های حمل و نقل بین المللی از لغو محدودیت های تردد ناوگان ایرانی در آلمان خبر داده است.

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران در این رابطه گفته است؛ محدودیت هایی که دولت آلمان در قبال تردد ناوگان ایرانی در قالب شیوه نامه 31 مارس (برابر با 12 فروردین ماه سال جاری) صادر کرده از 23 سپتامبر برابر با (دوم مهرماه سال جاری) لغو گردیده است.

این انجمن در این بخشنامه اعلام کرده این اطلاعات واصله از سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران اخذ شده است.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد