اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

منو

صادرکنندگان متعهد، امین اقتصاد کشور هستند و باید حمایت شوند

صادرکنندگان متعهد، امین اقتصاد کشور هستند و باید حمایت شوند
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 13 مهر 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد