اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

قیمت‌های پایه صادراتی محصولات کشاورزی تعدیل شود

قیمت‌های پایه صادراتی محصولات کشاورزی تعدیل شود
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 25 شهريور 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد