اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

تفاهم 4‌گانه ارزی بخش‌خصوصی با بانک مرکزی

تفاهم 4‌گانه ارزی بخش‌خصوصی با بانک مرکزی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : يک شنبه ، 23 شهريور 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد