اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

پرش تورم فصلی تولید در بهار 99

پرش تورم فصلی تولید در بهار 99
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 20 شهريور 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد