اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

سامانه جامع تجارت تا برطرف شدن ایرادها به‌صورت پایلوت کار کند

سامانه جامع تجارت تا برطرف شدن ایرادها به‌صورت پایلوت کار کند
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 20 شهريور 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد