اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

30درصد ارزهای صادراتی بازنگشته مربوط به بازارچه‌های مرزی و پیله‌وری است

30درصد ارزهای صادراتی بازنگشته مربوط به بازارچه‌های مرزی و پیله‌وری است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 18 شهريور 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد