اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

۱۵ شهریور؛آخرین مهلت ارایه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 13 شهريور 1399

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد